αγγλικα για ενηλικες - μαθηματα αγγλικων για ενηλικες

ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ - Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Ταχύρυθμα τμήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Online Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Νο1 Φροντιστήρια Αγγλικών για Ενήλικες - Πάνω από 11.000 Επιτυχόντες σε όλες τις Επίσημες Εξετάσεις Αγγλικών - Νέα Τμήματα όλο το χρόνο - Χαμηλά Δίδακτρα

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

Ευρωδιάσταση - Αγγλικά για ενήλικες - ενδεικτικό πελατολόγιο - επιχορηγούμενα μαθήματα Αγγλικών

Ενδεικτικό Πελατολόγιο 

Η μεγάλη εμπειρία μας στην εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, οργανισμών & υπηρεσιών αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για το υψηλό επίπεδο των σπουδών σας. Οι παρακάτω γνωστές εταιρίες και / ή φορείς είναι μερικοί μόνο από αυτούς που έχουν εμπιστευτεί την Ευρωδιάσταση για την εκπαίδευση των στελεχών τους.
ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣΡΕΜΕΚ Α.Ε.
Α-HELLAS Α.Ε.GALLAHER HELLAS Α.Ε.
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝΠ. ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
ITALTEL HELLAS A.E.Π. ΜΠΑΚΑΚΟΣ Α.Ε.
AGFA GEVAERTRILKEN A.E.
BRISTOL-MYERS SQUIBBDHL INTERNATIONAL
LEVER HELLASMAVA A.E.
INCO HELLASKRONE HELLAS A.E.
SINGER Α.Ε.Ε.CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
PFIZER HELLASΜ. ΤΟΥΜΠΗΣ Α.Ε.
PHILIPS A.E.B.E.MISKO Α.Ε.
ΜΟΝΩΤΕΖ Α.Ε.ΑΙΓΙΣ Α.Ε.
AIR LIQUIDE HELLAS A.E.ARMY NAVY Α.Ε.Β.Ε.
CLARIANT ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ/ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Επίσης πολλά στελέχη τραπεζών και οργανισμών (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Δ.Ε.Η, Ο.Τ.Ε, Ε.ΥΔ.Α.Π. κ.α.) έχουν επιλέξει Ευρωδιάσταση για την επιμόρφωσή τους.Επιχορηγούμενα μαθήματα Αγγλικών

  Επιχορηγούμενα μαθήματα ξένων γλωσσών
  Μαθήματα Αγγλικών στην Ευρωδιάσταση με δυνατότητα μερικής ή ολικής επιχορήγησης από πόρους ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.
  Είστε ιδιωτικός υπάλληλος, ασφαλισμένος στο ΙΚΑ; Μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Αγγλικών στην Ευρωδιάσταση με μερική ή ολική κάλυψη του κόστους της εκπαίδευσης από πόρους ΟΑΕΔ / ΛΑΕΚ.
  Η εισφορά υπέρ ΛΑΕΚ καταβάλλεται από όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό ασφαλιστέο στο ΙΚΑ. Το ύψος της αποτελεί συνάρτηση του ύψους της συνολικής μισθοδοσίας της επιχείρησης.
  Προϋποθέσεις για να καλυφθεί (ολικά ή μερικά) το κόστος του προγράμματος Αγγλικών που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση από πόρους ΛΑΕΚ:
  1) Η έγκριση της επιχείρησης στην οποία εργάζεστε, καθώς δικαιούχος του ποσού είναι η επιχείρηση και όχι ατομικά οι εργαζόμενοι.
  2) Να μην έχει ήδη διαθέσει η επιχείρηση το σύνολο του κονδυλίου που δικαιούται για άλλον εργαζόμενο/-ους / άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  Διευκρινίζεται ότι το πως θα χρησιμοποιήσει το ποσό που δικαιούται η επιχείρηση είναι στη διακριτική της ευχέρεια. Για παράδειγμα, μπορεί μία επιχείρηση να απασχολεί 50 εργαζόμενους και να διαθέσει όλο το ποσό της εισφοράς ΛΑΕΚ που δικαιούται για την εκπαίδευση ενός μόνο από αυτούς.
  Επιλέγοντας να υπαχθεί το πρόγραμμα Αγγλικών που θα παρακολουθήσετε στην Ευρωδιάσταση στη διαδικασία του ΛΑΕΚ, θα πρέπει να ακολουθείτε πιστά το ωρολόγιο πρόγραμμα που θα δηλωθεί στον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση απουσίας από ένα μάθημα θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται έγκαιρη γνωστοποίηση στον ΟΑΕΔ.
  Η υποβολή στον ΟΑΕΔ του φακέλου έναρξης του προγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά από την επιχείρηση. Η διαδικασία είναι απλή και οι γραμματείες των Κέντρων Ξένων Γλωσσών Ευρωδιάσταση μπορούν να σας καθοδηγήσουν εφόσον δεν την έχετε ξανακάνει.