αγγλικα για ενηλικες - μαθηματα αγγλικων για ενηλικες

ΕΥΡΩΔΙΑΣΤΑΣΗ - Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Ταχύρυθμα τμήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Online Μαθήματα Αγγλικών για Ενήλικες - Νο1 Φροντιστήρια Αγγλικών για Ενήλικες - Πάνω από 11.000 Επιτυχόντες σε όλες τις Επίσημες Εξετάσεις Αγγλικών - Νέα Τμήματα όλο το χρόνο - Χαμηλά Δίδακτρα

Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

ΕΥΝΟΪΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ PROFICIENCY MICHIGAN

Από την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2014, αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης για το Proficiency του Michigan . Σύμφωνα με τo νέο τρόπο βαθμολόγησης, ο υποψήφιος θεωρείται πως πέτυχε στις εξετάσεις εφόσον συγκεντρώσει 65% (ή 650/1000) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των επιμέρους τμημάτων της εξέτασης. Έτσι, αν κάποιος υποψήφιος έχει ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ άνω του 65% (ή 650/1000) σε Listening / GCVR / Writing / Speaking θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις ακόμα και αν σε κάποιο/-α από αυτά τα μέρη έχει κάτω του 60%.

Με αυτό τον τρόπο η εξέταση PROFICIENCY MICHIGAN γίνεται ακόμα πιο φιλική για τον υποψήφιο. Ο συνδυασμός της δυνατότητας συμψηφισμού με το πολύ απλό και βατό format της εξέτασης (αποκλειστικά ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σε αντίθεση με άλλες εξετάσεις Αγγλικών οι οποίες περιλαμβάνουν ασκήσεις διαφόρων τύπων)  κάνει την εξέταση του Proficiency Michigan μία πολύ ελκυστική επιλογή για κάθε υποψήφιο που δεν θέλει να αναλώνει χρόνο για να εξοικειωθεί με πολλές και διαφορετικές (συχνά περίπλοκες και δυσνόητες) μορφές ασκήσεων.

Σύμφωνα με τον νέο τρόπο βαθμολόγησης, το Listening και το GCVR βαθμολογείται με αναγωγή στα 1000, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
PERFORMANCE RANGE
(old system)
Speaking & Writing
(new scoring system)
Listening & GCVR
(new scoring system)
HP = High Pass 5 840-1000
P = Pass 4 750-835
LP = Low Pass 3 650-745
BF = Borderline-Fail 2 610-645
F = Fail 1 0-605
Αλλάζει επίσης και ο τρόπος βαθμολόγησης της έκθεσης και των προφορικών. Δεν υφίσταται πλέον η (παλαιά) κλίμακα Α-Ε. Αναφορικά με την έκθεση ισχύουν τα ακόλουθα:
Η έκθεση βαθμολογείται με άριστα το 5 στους εξής επιμέρους τομείς: Rhetoric / Grammar & Syntax / Vocabulary. Άρα θεωρητικά ένας υποψήφιος ο οποίος αρίστευσε στην έκθεση θα λάβει 15 βαθμούς, και δεδομένου ότι υπάρχουν δύο εξεταστές ο τελικός βαθμός θα είναι στα 30.
Αναφορικά με τα προφορικά ισχύουν τα ακόλουθα:
Τα προφορικά βαθμολογούνται με άριστα το 5 στους εξής επιμέρους τομείς: Discourse and Interaction (ένας βαθμός για τα stages 1-3 και άλλος ένας βαθμός για τα stages 4-5) / Linguistic Resources (ένας βαθμός για τα stages 1-3 και άλλος ένας βαθμός για τα stages 4-5) / Delivery and Intelligibility (ένας βαθμός για τα stages 1-3 και άλλος ένας βαθμός για τα stages 4-5). Άρα θεωρητικά ένας υποψήφιος ο οποίος αρίστευσε στα προφορικά θα λάβει 30 βαθμούς, και δεδομένου ότι υπάρχουν δύο εξεταστές ο τελικός βαθμός θα είναι στα 60.
Στο τέλος, και αφού έχουν βαθμολογηθεί όλα τα επιμέρους μέρη της εξέτασης, γίνεται αναγωγή όλων των scores που έχει λάβει ο υποψήφιος στα 1000 (δείτε τον ανωτέρω πίνακα) και εφόσον ο υποψήφιος έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 650/1000 (= 65%) θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις ECPE.
Η Ευρωδιάσταση διατηρεί Ακαδημαϊκή Συνεργασία με το Hellenic American Union (ΕλληνοΑμερικανική Ένωση), επίσημο εξεταστικό φορέα Lower Michigan (ECCE) και Proficiency Michigan (ECPE) στην Ελλάδα, γεγονός που διασφαλίζει την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών που παρέχει στην εκάστοτε ισχύουσα μορφή των εξετάσεων.